نصب فونت  برای نصب فونت ها در لینوکس، کافی است چند گام کوتاه را طی کنید. نخست، به یاد داشته باشید که

باید در تمام مراحل، دسترسی ریشه (root) داشته باشید.
بنابراین، تمامی دستورات را با پیش وند sudo بنویسید: # cd /usr/share/fonts/truetype به مسیر بالا

بروید و دستور زیر را وارد کنید:
# sudo mkdir custom و بعد فونت خود را با دستور mv، به این دایرکتوری جدید منتقل کنید:

# sudo mv /home/user/desktop/test.ttf custom/ حتما دقت کنید که گروه و صاحب فایل باید از

نوع root باشند تا فعال شوند. بنابراین، به فولدر custom بروید و دستور زیر را وارد کنید:

# sudo chown root.root test.ttf بعد کافی است، یک دستور دیگر بزنیم تا کتابخانه فونت های سیستم

به روز شود:

# sudo fc-cache فونت های سیستم شما به روز شده و فونت test.ttf با موفقیت به فهرست فونت های

سیستم اضافه شده است

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید :

نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org

فروشگاه :
نصب فونت در وب سایت اموزشی youtrain.org