گروه اموزشی یوترین از سال ۱۳۹۵ شروع به کار کرد. کار خود را با انتشار دادن اموزش های به روز دنیا در مورد کار های کامپیوتری و شبکه شروع کرد .